Header

Visie

Een goede tekst is meer dan foutloos Nederlands alleen. Een goede tekst heeft ook inhoud. Die inhoud kent u het best, maar deze formuleren en aan de man brengen is een ander vak, zeker als u ook nog een boodschap kwijt wilt.

Door goed naar u te luisteren maak ik van uw onderwerp een leesbare, levendige, wervende en informatieve tekst. Een tekst waarin de lezer een goed en realistisch beeld van u krijgt en van u overtuigd raakt, zonder dat daarvoor superlatieven nodig zijn. Omdat ik niet alleen u, maar ook de lezer uiterst serieus neem.